CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PMAXLAND

pmaxland | phát triển cùng đất nước

CHUYÊN NGHIỆP – UY TÍN – TẬN TÂM

Khởi nguồn bởi khát vọng vươn lên trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu, thị trường BĐS Việt Nam đầy tiềm năng và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Pmaxland ra đời với tầm nhìn phát triển bất động sản gắn liền với giá trị thực. Góp phần kiến tạo thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, lành mạnh và bền vững.

PMAXLAND & HÀNH TRÌNH

TU THÂN – LẬP NGHIỆP – KIẾN QUỐC

Tầm nhìn

Pmaxland mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ văn phòng cho thuê hàng đầu Việt Nam

Giá trị cốt lõi

TÂM – TÀI – CHÍ – ĐỨC

Kiến tạo giá trị cho xã hội
Kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp
Kiến tạo giá trị cho mọi người
Sẽ mang đến giá trị cho bản thân
Đây chính là giá trị trường tồn của Con người Pmax

Sứ mệnh

Xây dựng nền tảng và bệ phóng cho các doanh nghiệp phát triển theo hướng xanh và bền vững

ban lãnh đạo công ty

nguyễn văn dũng
Chủ tịch hội đồng quản trị

Bùi anh giáp
Phó chủ tịch hội đồng quản trị

nguyễn văn thanh
Ceo