Office Building quận THANH XUÂN, HÀ NỘI

Địa chỉ: 116 VŨ TRỌNG PHỤNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI

Tỷ lệ lấp đầy

Tòa nhà vẫn còn nhiều văn phòng đẹp chất lượng để lựa chọn

Danh sách khách hàng đang thuê
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam1
0200124891-007
Phan Văn Trịnh2KHông
Vi Văn Thiệu2Không
Lê Thị Hồng Minh3KHông
Nguyễn Thị Thu Thủy4KHông
Công Ty TNHH ReyCom Document Solutiont Việt Nam5108315566
Hoàng Xuân Trường6Không
Trịnh Anh Đàm7Không
Trịnh Anh Đàm8KHông

Tầng 1